Nieuw beleid voor Na-aanleg en MTC: Bijdrage Aanleg Kosten (BAK), voor de gehele Ziggo footprint

Vanaf 1 juli 2015 is het nieuwe aanlegbeleid BAK voor de gehele Ziggo footprint van kracht.  

Het betreft eenduidigheid over de bedragen die van toepassing zijn, de impact voor de klant en de voorwaarden binnen de gehele Ziggo footprint betreffende nieuwbouw, na-aanleg & MTC, verplaatsing van kast en wijzigen AOP. Een helder overzicht van het nieuwe beleid vindt u hier

NB: het Bidroom proces is niet van toepassing op enkelvoudige Connect ZZP aansluitingen.