Start nieuw partnertevredenheid onderzoek

Ziggo heeft onderzoeksbureau Blauw opdracht gegeven namens haar een partnertevredenheidsonderzoek uit te voeren. Ook u kunt worden benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen. 

Via een online vragenlijst wordt uw mening gevraagd over onderwerpen als service, samenwerking en imago. Uw respons is van groot belang om onze samenwerking verder te optimaliseren. Alvast dank voor uw medewerking!